Hvad er Traditionel Taekwon-do?
Traditionel Taekwon-do er en koreansk stilart / kampsport som kan føre sin historie mere end 2000 år tilbage, og har sine dybere rødder fra Japansk Karate. Dengang brugte man Taekwon-do til at forsvare sig mod angreb fra dyr og senere også mod fjendtlige angreb fra mennesker. Taekwon-do (ofte forkortet TKD) har udviklet sig til en international anerkendt sportsgren.

For mange er Taekwon-do meget mere end en action-fyldt kampsport. Det er også en livsstil et socialt netværk en livsindstilling med værdier som respekt, disciplin, selvtillid mv. som nøgleord en personlig sikkerhed Taekwon-do har kort fortalt utrolig mange værdier og anvendelsesmuligheder. Det er op til den enkelte at udnytte hvad man selv synes man vil bruge idrætten/kampkunsten til.
 
Hvad kan Taekwon-do give mig?
Du kommer i god form, både fysisk og mentalt. Du bliver hurtig og smidig. Du får styrket din selvtillid og selvdisciplin, og ikke mindst får du en masse nye kammerater og mange spændende oplevelser mm. Taekwon-do har så mange elementer og discipliner – grundteknik, kamp, teknik, selvforsvar mm., at du helt sikkert finder interesse i sporten.
 
Er Taekwon-do andet end træning?
Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes vi til fællestræninger og weekend arrangementer. Endvidere vil vi arrangerer en årlig lejre, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet. Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler, i både kamp med kontakt og i teknik, hvor der primært konkurreres i figurøvelser, selvforsvar og gennembrydning.
 
Er Taekwon-do farlig?
Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwon-do.

Hvordan foregår træningen?
Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader. Derefter trænes forskellige teknikker, kondition og styrketræning. Mental træning er også en del af træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden.

Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. ved særlige hilsemåder under træningen. Gensidig respekt prioriteres også højt. Gennem træningen opnår du både en større fysisk kontrol hvad angår smidighed, styrke og hurtighed, men du opnår også en stærkere psyke gennem sportens brug af disciplin og fokusering på både individuelle og fælles præstationer.

Taekwon-do træning er en langvarig udviklingsproces. Det tager ca. 3 til 4 år at træne op til sort bælte og pensum udbygges i takt med udviklingen. Kroppen bliver ved træning smidig og stærk samtidig med, at den psykiske balance forbedres. De fleste kommandoer foregår på henholdsvis Dansk og koreansk.

Vi glæder os til at se dig i klubben.