10. kup - hvidt bælte med gul streg
 

STAND
Foto Link (under udarbejdele)
Koreansk
Dansk
 
Moa-seogi Samlet fødder stand
 
Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand)
 
Naranhi-seogi Parallel stand
 
Joochoom-seogi Hestestand
 
Apkoobi Lang stand
 
Apseogi Kort stand
 
Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik

 

HÅNDTEKNIK
Foto Link (under udarbejdelse)
Koreansk
Dansk
 
Arae hechyomakki Lav sektion “adskille” blokering
 
Arae-makki Lav sektion blokering
 
Momtongmakki Midter sektion blokering
 
Momtong anmakki Midter sektion blokering (modsat arm / ben)
 
Eolgulmakki Høj sektion blokering
 
Eolgul jireugi Slag høj sektion
 
Momtong jireugi Slag midter sektion
 
Arae jireugi Slag lav sektion

 

BENTEKNIK
Foto Link (under udarbejdelse)
Koreansk
Dansk
 
Naeryo-chagi Nedadgående spark
 
Bakat-chagi Udadgående spark
 
An-chagi Indadgående spark
 
Ap-chagi Front spark

 

TEORI
Foto Link (under udarbejdelse)
Koreansk
Dansk
 
Jumeok Knyttet hånd
 
Jireugi Slag fra hoften m. knyttet hånd
 
Chagi Spark
  Ap Front
  An Inderside/indadgående
  Bakat Yderside/udadgående
  Arae Lav sektion
  Momtong Midter sektion
  Eolgul Høj sektion
  Charyeo Indtag hilsestand
  Kyeongne Hils (buk)
  Joonbi Indtag klarstand
  Keuman Stop og indtag startposition
  Dirro dorra 180 graders vending
  Zuu Hvil/slap af
  Do bok Taekwondo dragt
  Do jang Taekwondo træningssal
  Toga-nim Træner under 1. dan
  Kyosa-nim Træner 1-3 dan
  Sabum-nim Træner 4. dan og mere
  Kukki jedeharjo kyeongne Hilsen til flag
  Nødværgeretten § 13 Se bilag 1
  Hvad betyder Taekwondo Se bilag 2

 

Bilag 1

Nødværgeretten § 13:

§ 13 stk.1 :
“Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig”.

§ 13 stk.2 :
“Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.

 

Bilag 2

Hvad betyder Taekwondo ?

Tae betyder :Fod (springe eller sparke)
Kwon betyder :Næve/hånd (slag eller stød)
Do betyder :System/filosofisk vej
I daglig tale :“Fod-spark-næve-systemet”.